Chính sách & Quy định chung

Quy định và hình thức thanh toán

Qúy khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng sau khi tiến hành kí hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ.

Chính sách vận chuyển, giao nhận

Tại các địa điểm công ty có khả năng thực hiện, công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký, yêu cầu.

Chính sách bảo hành

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ nên Công ty không có chính sách bảo hành.

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Do đặc thù riêng của loại hình dịch vụ nên Công ty không có chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền.