Bảo vệ Hoa Sen triển khai thành công FPT Telecom thứ 15 Quận Tân Phú

Nhận được tin tưởng từ phía khách hàng, vào lúc 8:00 ngày 12/01/2024 công ty bảo vệ Hoa Sen đã triển khai mục tiêu FPT telecom tại địa chỉ 52 Thống Nhất, Quận Tân Phú, TP HCM.