Bảo vệ Hoa Sen triển khai thành công CANIAO Giang Điền và FPT Data

Khởi động đầu năm mới 2024, công ty bảo vệ Hoa Sen triển khai 2 hợp đồng mới ngày 02/1/2024
1. Dự án Cainiao KCN Giang Điền, Đồng Nai.
2. Toà nhà FPT DATA tại khu công nghệ cao, Quận 9
Xin cảm ơn anh Lê Hiếu và Nguyễn Đình Chung trong ban điều hành Hoa Sen, cảm ơn anh Trung Tiến tổng chỉ huy khu vực, cùng đội cơ động và anh em BCH đội đã hỗ trợ nhiệt tình để buổi triển khai diễn ra thành công tốt đẹp.