SỰ KIỆN

Bảo vệ sự kiện Aeon mall

Công tác chuẩn bị cho lễ đón Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân

 

Tham gia huấn luyện đào tạo cán bộ do công an Tỉnh Bình Dương tổ chức

 

Tham gia diễn tập PCCC của nhà máy