Công Tác Triển Khai Hợp Đồng Cuối Tháng 12/2019

Công tác chuẩn bị cho kế hoạch triển khai các hợp đồng mới cuối tháng 12! Những ngày nghỉ của mọi người những ngày gia đình bên nhau lại là những lúc chúng tôi lại tăng cường công tác quản lý kiểm tra… Vì chúng tôi là những người lính của TẬP ĐOÀN HOA SEN! ♥️